സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരില്‍ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കിരയായ യുവതികളുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിന് കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തില്‍ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായവരുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. മാര്‍ച്ച് 8ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കലണ്ടറിന്റെ പേരായി സുന്ദരം എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ബെല്ലോ

വരുന്ന വര്‍ഷമായ 2015 ല്‍ ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് രണ്ടുതവണ നബിദിനം ആഘോഷിക്കാം

2015ല്‍ രണ്ട് ദിവസം ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് നബിദിനം ആഘോഷിക്കാം. 2015 ജനുവരി 3 ശനിയാഴ്ചയും ഡിസംബര്‍ 24 വ്യഴാഴ്ച്ചയുമാണ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക്