അന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച `അയ്യപ്പൻ´ സിനിമയെവിടെ?: വാരിയംകുന്നൻ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിറകേ പ്രിഥ്വിരാജിനോടു ചോദ്യമുയരുന്നു

യഥാർത്ഥ അയ്യപ്പൻ.റെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി 2018 വൃശ്ചികം ഒന്നിനാണ് അയ്യപ്പൻ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്...

സ്വാമി അയ്യപ്പന് സ്വന്തമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്; വരുന്ന കത്തുകളില്‍ പ്രണയലേഖനങ്ങളും

സ്വാമി അയ്യപ്പന് മാത്രമായി ഒരു തപാല്‍ ഓഫീസുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായി താപാല്‍ പിന്‍കോഡുള്ള ആളാണ് സ്വാമി

`ശബരിമല സ്വാമിയേ കീ ജയ്, അയ്യപ്പ ശാസ്താവേ കീ ജയ്…´: അയ്യപ്പഭക്തസംഗമത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശരണം വിളിയുമായി അമൃതാനന്ദമയി

ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന മീനിനും സമുദ്രത്തിലെ മീനും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടാങ്കിലെ മീനിന് സമയാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, വെള്ളം മാറ്റണം,