ഇന്ത്യ ബനാന റിപ്പബ്ലിക്ക് അല്ല ; പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഭരണഘടന വായിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഗവർണർ

പ്രതിപക്ഷം ഭരണഘടന വായിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇന്ത്യ ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക്ക് അല്ല. എല്ലാ വിഭാഗം

ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പരിഭാഷയിലെ പിഴവ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നോട്ടീസ്

ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷയില്‍ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകി.നിയമവകുപ്പിലെ ആറ് അഡിഷണല്‍

കേരളത്തിലെ തുടർപ്രളയങ്ങളിൽ ആശങ്ക;പ്രളയബാധിത മേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക ആദ്യദൗത്യം: നിയുക്ത ഗവര്‍ണര്‍

കേരളത്തിന് പുറമേ മറ്റ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ ഗവര്‍ണര്‍മാരെ കേന്ദ്രം പുതിയതായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.