‘സർക്കാർ ഫയലുകളിലെ ഇംഗ്‌ളീഷ് എഴുത്ത്’ ജനങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കൽ: പിണറായി വിജയൻ

സർക്കാർ ഫയലുകളിലെ ഇംഗ്‌ളീഷ് എഴുത്ത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കലാണെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

വിസിയെ തിരിച്ചു വീളിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവര്‍ണര്‍ക്കില്ല : സീതാറാം യെച്ചൂരി

കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും വൈസ് ചാൻസിലർമാരെ തിരിച്ചു വീളിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവര്‍ണര്‍ക്കില്ല എന്ന് സിപിഐ എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം

ഒറ്റുകാരെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു: പിണറായി വിജയൻ

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഒരുപങ്കും വഹിക്കാത്ത ചില ഒറ്റുകാരെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Page 23 of 27 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27