അത് കള്ളവോട്ടല്ല, ഓപ്പണ്‍ വോട്ട് തന്നെ; മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ സ്ഥിരീകരണത്തെ തള്ളി മന്ത്രി ഇപി ജയരാജന്‍

തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരേയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാധ്യമത്തിനെതിരേയും നിയമ നടപടിക്ക് ആ സ്ത്രീകൾ പോകുമെന്നും ഇപി