ബിഹാറില്‍ എന്‍പിആര്‍ മെയ് 15 മുതല്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

ബിഹാറില്‍ എന്‍പിആര്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. മെയ് 15 മുതല്‍ മെയ് 18വരെ എന്‍പിആറിലേക്ക് വേണ്ട വിവര ശേഖരം നടക്കുമെന്ന്