ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ സ്വയം ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യ

ലോകത്ത് ആദ്യമായി, ഒരു ചിറകുള്ള വാഹനം ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ 4.5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി റൺവേയിൽ സ്വയംഭരണ ലാൻഡിംഗ് നടത്താൻ