ആങ് സാന്‍ സൂചിയെ വിചാരണ ചെയ്ത് മ്യാന്‍മാര്‍ പട്ടാള ഭരണകൂടം

രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ നയ്പിതാവിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ വ്യാജവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.