പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിയിക്കൽ ദേശീയ ഗ്രിഡിന് ഭീഷണി; ആഹ്വാനം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് സിപിഎം

അതേസമയം ഗ്രിഡിനുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയ-സംസ്ഥാന ഗ്രിഡുകള്‍ ഇതിനകം കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.