ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേ, ഐ ലവ് യൂ; അമ്മ കാവ്യയ്ക്കും നടി നമിതയ്ക്കും പിറന്നാള്‍ ആശംസകളുമായി മീനാക്ഷി

”ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേ ടു മൈ സിസ്റ്റേഴ്‌സ് ബുജ്ജി, ഐ ലവ് യൂ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്” എന്നാണ് നമിതയ്ക്ക് മീനാക്ഷി