കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനാകുമോ; ഗവേഷണം നടത്താൻ ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്

ഗായത്രി മന്ത്രോച്ചാരണവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു മണിക്കൂര്‍ വീതമുള്ള യോഗാപരിശീലനവുമാണ് ഗവേഷണ മാര്‍ഗമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മാറിയപ്പോള്‍ കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ എയിംസിനെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മറന്നു

കേരളത്തില്‍ എ ഐ ഐ എം എസ്(IMMS) സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി അനിയോജ്യം ആയ നാല സ്ഥലങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തിന്