നയൻതാരയ്ക്കും വിഘ്നേഷ് ശിവനും എതിരെ അന്വേഷണവുമായി തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം വാടക ഗർഭധാരണം നടത്തണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിനു ശേഷവും കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം.