സിപിഎമ്മിലേക്കില്ല; പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകൾ പൂർണമായും തള്ളി ടോം വടക്കൻ

വീണ്ടും ടോം വടക്കന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ ആ​ഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി സിപിഐഎമ്മുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നുമാണ്