ആർഎസ്പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വടം വലി

ആർ.എസ്.പി സമ്മേളന നഗരിയിലെ ബലികുടീരത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനുള്ള പൂക്കൾ പോലും വാങ്ങുന്നതിന് മറന്നു പോയി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ