സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നവരോട് പോലീസ് മാന്യത വിട്ടുപെരുമാറരുത്; ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി: ഡിജിപി

അതേപോലെതന്നെ ഔദ്യോഗിക ഫോണിൽ വരുന്ന കോളുകൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. കോൾ ഡൈവർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും തന്റെ ആദ്യ