ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സമ്മേളനം വന്‍ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്: കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് 13.29 കോടിയുടെ നാശ നഷ്ടം; പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാവാന്‍ വേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് 10 വര്‍ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി: യമുനാ തീരത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സമ്മേളനം വന്‍ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കിയതായി

ഹോളി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യമുന നദിയില്‍ അഞ്ചു യുവാക്കള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

രാജ്യം മഹാളി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില്‍ യമുനാ നദിയില്‍ അഞ്ചു യുവാക്കള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഹോളി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം യമുന