പന്നിപ്പനി: പൂനെയിൽ ഒരു മരണം കൂടി

പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച് പൂനെയിൽ നാൽ‌പ്പത്തെട്ടു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു.പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ മാർച്ച് 26 നാണ് പനിയും ശ്വാസതടസ്സവും കാരണം ആശുപത്രിയിൽ