ഫോൺ രേഖകള്‍ ഭര്‍ത്താവിന് ചോര്‍ത്തി നല്‍കി; കോഴിക്കോട് എസിപിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി വീട്ടമ്മ

. പരാതി നൽകിയ വീട്ടമ്മയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍.