സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിച്ച 3 പേരെ ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു.

നാഗ്പൂർ:സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്ത മൂന്നു പേരെ ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു.നാഗ്പൂരിലെ ഭാരത് നഗർ മേഖലയിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.അടുത്തകാലത്തായി മോഷണങ്ങളും സ്ത്രീകളെ  ശല്യം

ജോലിവാഗ്ധാനം നല്‍കി യുവതികളെ നരഭോജികള്‍ കൊന്ന് തിന്നു

ബ്രസിലീലില്‍ നരഭോജികള്‍ രണ്ടുയുവതികളെ കൊന്നു തിന്നു. യുവതികള്‍ക്ക്  ജോലി  നല്‍കാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച്  വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.  യുവതിയുടെ മാംസംകൊണ്ട് പലതരം