ഡി കെ ശിവകുമാർ വിഷയത്തിൽ മിണ്ടരുതെന്ന് കർണ്ണാടക ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അണികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി

ഡി കെ ശിവകുമാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്നും, പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും ബിജെപി കർണ്ണാടക അധ്യക്ഷൻ അണികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

കർണ്ണാടക മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെ ആദായനികുതി റെയിഡ്: ബിജെപിയുടേത് നിർല്ലജ്ജമായ അധികാര ദുർവിനിയോഗമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സ്

ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗസ്സ് എം എൽ ഏമാരെ ഒളിവിൽപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർണ്ണാടക ഊർജ്ജമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയിഡ്