ആശാറാം ബാപ്പുവിന്റെ ഗുജറാത്തിലെ ആശ്രമത്തിനു തീവച്ചു

ലൈംഗികാരോപണ വിധേയനായ ആശാറാം ബാപ്പുവിന്റെ ഗുജറാത്തിലെ പിരയ ഗ്രാമത്തിലെ ആശ്രമത്തിനു മുന്‍ അനുയായികള്‍ തീവച്ചു. ആശാറാം ബാപ്പുവിന് ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കാന്‍