മയക്കുവെടി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ സാവകാശം പിടികൂടാൻ തീരുമാനം

ഒരു പെണ്‍ കുരങ്ങിനെയാണ് കാണാതായത്. തിരുപ്പതിയില്‍ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക് ഹനുമാന്‍ കുരങ്ങിനെ എത്തിച്ചത്. അക്രമസ്വഭാവമുള്ള