സ്വപ്നയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് വിജയ് പിള്ള അല്ല, വിജേഷ് പിള്ളയെന്ന് ജന്മഭൂമി; കാണാതെ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് തെറ്റിയതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

സ്വപ്നയ്ക്ക് ആളുടെ പേര് മാറിയത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ കാണാതെ പഠിച്ചത് അതേപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പേര് തെറ്റിയതാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ