കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഭാഷ് സർക്കാരിനെ ബംഗാളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പൂട്ടിയിട്ടു

ബഹളത്തിനിടയിൽ മറ്റൊരു സംഘം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി, ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഒരു വലിയ പോലീസ് സംഘം