കർണാടക ആവർത്തിക്കും; മധ്യപ്രദേശിൽ 150സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയം നേടും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ അഞ്ച് ഗ്യാരന്‍റികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ