ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കങ്കണ റണാവത്ത്

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ജനങ്ങളെ ഏതുവിധേനയും സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചലച്ചിത്രതാരം കങ്കണ റണാവത്ത്