ബിജെപി സർക്കാർ ആര്‍എസ്എസ് ട്രസ്റ്റിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി പതിച്ചുനൽകി; നടപടി മരവിപ്പിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ

മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് മേയാനായി ഒഴിച്ചിട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയായിരുന്നു ബിജെപി സർക്കാർ ആര്‍എസ്എസ് ട്രസ്റ്റിന് പതിച്ചുനല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമി കൈമാറ്റം