ഓണം സീസണില്‍ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയരുന്നു; നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

അതേസമയം, അമിത വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്‍

വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനവ്; നിയന്ത്രിക്കാൻ നേരിട്ടിടപ്പെടാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് താല്‍ക്കാലികമാണെന്നും ഇപ്പോൾ സീസണ്‍ ആയതുമൂലവും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സീറ്റുകള്‍ ഇല്ലാത്തതും