എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തണമോ എന്ന കാര്യം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ധാര്‍മ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം: സിപിഎം

ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികള്‍ അധികാര സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നല്‍കുമെന്നും പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.