രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് അവസാനമാകുമോ? ബോഡോവാദികളുമായി സമാധാനക്കരാർ ഒപ്പുവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ

നിലവിൽ ബോഡോ സ്വാധീന മേഖലയ്ക്ക് 1500 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന്

ആമസോണ്‍ മഴക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം; 7 രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു

അപകട ഘട്ടത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണത്തിലെ പരസ്പര സഹകരണത്തിനും സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ഉപയോഗത്തിനും പ്രകൃതിനാശങ്ങളില്‍ പരസ്പരം സുതാര്യമായ വിവരകൈമാറ്റത്തിനുമാണ് ധാരണയായത്.