ഇന്ത്യയില്‍ 30 കോടി ജനങ്ങള്‍ കടുത്ത പട്ടിണിയിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന

പട്ടിണി മാറ്റാന്‍ യുഎന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതടക്കമുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടും ഇപ്പോഴും 30 കോടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ കടുത്ത പട്ടിണിയിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. അത്യാവശ്യത്തിനുപോലും