ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് വനിതാ താരങ്ങളെ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക

ഇതിന് മുൻപ് മേരി കോമിന് 2006 -ല്‍ പത്മശ്രീയും 2013 -ല്‍ പത്മഭൂഷണും നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ചു

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി സമ്മാനിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച 108 പേര്‍ക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി

പ്രിയദർശന് പത്മശ്രീ

പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.109 പേർക്കാണു ഇത്തവണ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ.അഞ്ചു പേര്‍ക്ക്‌ പത്മവിഭൂഷണും 77 പേര്‍ക്ക്‌ പത്മശ്രീയും 27 പേര്‍ക്ക് പത്മഭൂഷണും