വൃദ്ധയായ അമ്മയെ മക്കള്‍ വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം തിരുമലയില്‍ വൃദ്ധയായ അമ്മയെ മക്കള്‍ വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. കണ്ണേറ്റുമുക്ക്‌ സരസ്വതി അമ്മയെ (95) ആണ്‌ തിരുമല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനു

പിറവം ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ വൃദ്ധ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.

പിറവം ഇലക്ഷന് വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയ വൃദ്ധ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. കുഞ്ഞുപെണ്ണ് (73) ആണ് മരിച്ചത്. ഇരുമ്പനത്തെ ബൂത്തില്‍ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ്