കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾലംഘിച്ചു ; നോർവീജിയയില്‍ പോലീസ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിഴ ചുമത്തി

നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലംഘിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികളെ കൈമാറില്ലെന്നു നോര്‍വേ

കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം നല്കിയെന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ക്കു നോര്‍വേയിലെ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യക്കു കൈമാറില്ല. കുട്ടികളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച്