മലബാർ വിഭജിക്കണം :ലീഗ്

മലബാറില്‍ പുതിയതായി മൂന്ന് ജില്ലകള്‍ കൂടി വേണം എന്നാണ് കെഎന്‍എ ഖാദര്‍ എംഎല്‍എ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതില്‍ ഒരു ജില്ല മലപ്പുറം