രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും ജീവനുള്ള പെട്രോള്‍ ബോംബുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ബിജെപി മന്ത്രി

''പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയും സൂക്ഷിക്കുക. അവര്‍ ജീവനുള്ള പെട്രോള്‍ ബോംബുകളാണ്. എവിടെയൊക്കെ അവര്‍ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവര്‍