രാഷ്ട്രപതിയാവാന്‍ ഓട്ടോക്കാരനും തേയിലക്കച്ചവടക്കാരനും

രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത് പ്രണാബ് മുഖര്‍ജി. പി.എ.സാംഗ്മ എന്നീ പേരുകള്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍