തെരുവ് നായ ക്രൂരമായി കടച്ചുകുടഞ്ഞ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരുവ് നായ ക്രൂരമായി കടച്ചുകുടഞ്ഞ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ ദേവാനന്ദിനെ ഇന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാക്കും.പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റു ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ അങ്കമാലി