ചിലിയിൽ ഭൂചലനം

ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ ചിലിയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മധ്യചിലിയിലും സാന്റിയാഗോയിലുമാണ് റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.1

ചിലിയിൽ ഭൂചലനം

6.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ചിലിയില്‍  അനുഭവപ്പെട്ടു.നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം സാന്‍റിയാഗൊയിലും വല്‍പരൈസൊയിലുമാണു ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്