ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിസ്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി

ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം മദ്യ വിപണിയിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കം. പിക്കാഡിലി ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ പീറ്റഡ് സിംഗിൾ മാൾട്ട്

ലോക അംഗീകാരം നേടി ഒഡീഷയിലെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള ഉറുമ്പ് ചട്ട്ണി

നിലവിൽ ലോകത്തില്‍ തന്നെ തനിമയോടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന അംഗീകാരമാണിത്. ഇത് ലഭിച്ചതോടെ