പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ; 2010ലെ കേസിൽ അരുന്ധതി റോയിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി

കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക എന്ന വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തതും പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.