ശരിക്കും എത്രയാണ് പഠാന്റെ കളക്ഷന്‍ എന്നാണ് ഷാരൂഖിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്; വിവാദമായി കാജോളിന്റെ വാക്കുകൾ

പല രീതിയിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘പഠാൻ സിനിമയുടെ കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തോ