മത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അവഗണിക്കാനാവില്ല എന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നയം രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് എസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് മോഹന്‍ ഭാഗവതുമായി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാൻ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതുമായി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി