ബിപിഎല്‍ കുടുംബത്തിലെ വനിതക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ; കര്‍ണാടകയില്‍ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

ഒരു കെട്ടിടം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയുടെ ബലത്തിലാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ