ഇടതുമുന്നണിയുടെ അംഗീകാരം; സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഡിസംബറിൽ

രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ പുനഃസംഘടന വേഗത്തില്‍ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി) കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നണി