നടന്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്?

അതേസമയം, നദ്ദ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശാല്‍ ജനസഭയിലേക്ക് കൃഷ്ണകുമാറിനെ സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വിവരം. കേരളത്തിന്റെ ചുമതല