ദുബായിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ സ്വന്തമാക്കി ഹണി റോസ്

മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ പതിച്ചു നല്‍കിയിരുന്ന വിസ പതിപ്പ് പിന്നീട് പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തലാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ ബിസിനസ്