ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ 2023: സിന്ധു അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക്; ശ്രീകാന്ത് പുറത്തായി, സാത്വിക്-ചിരാഗ് ജോഡി പിൻമാറി

മറ്റ് വനിതാ സിംഗിൾസ് ഇനത്തിൽ ആകർഷി കശ്യപ് ജർമ്മനിയുടെ യുവോൺ എൽഐയെ 10-21, 22-20, 21-12 എന്ന സ്‌കോറിന് മൂന്ന്