വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ സൂമില്‍ 1300 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പിന്നാലെ കമ്ബനി പ്രസിഡന്റിനെത്തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടു

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ സൂമില്‍ പിരിച്ചുവിടല്‍ തുടരുന്നു. ഇത്തവണ കമ്ബനി പിരിച്ചു വിട്ടത് പ്രസിഡന്റിനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 1300