വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതിയില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്;5.85 കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

ബംഗലൂരു: വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതിയില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസില്‍ 5.85 കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി.